GODE TIPS

 

Stuetemperaturen bør ikke overstige 21 grader C - hver ekstra streg giver 5-6% større varmeudgift. I mindre benyttede rum er 15 grader C nok. Om natten og under bortrejse kan det være fornuftigt at skrue lidt ned for varmen.
Åben aldrig kun en radiator for fuld varme, hvis der er flere radiatorer i rummet. Det er mere økonomisk at åbne alle radiatorer for svag varme - også selv om en enkelt let kunne klare behovet.
En radiator bør aldrig tildækkes eller afskærmes. Gardiner og større møbler bør derfor ikke skærme for radiatoren. Hæng ikke tøj til tørre direkte på radiatoren.
Luft ud dagligt. Det giver et bedre indeklima. Bedst er det med gennemtræk og minimum 2-3 minutter. Husk at lukke for termostaten imens. Åbentstående eller utætte vinduer i opvarmede rum giver et unødvendigt højt varmeforbrug.
Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50 grader C. Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og dermed tilstening af varmtvandsbeholderen. Det øger varmeudgiften. Husk også at brusebad er billigere end karbad.
Rigtig isolering sparer på varmeforbruget. Sørg derfor for, at varmtvandsrør og ydermure er rigtigt isoleret. Hvis du har enkeltglasvinduer bør du sætte forsatsvinduer op i de kolde måneder. Check også at døre og vinduer er helt tætte.
Hvad du gør har stor betydning for størrelsen af din varmeregning. Kontroller dit forbrug regelmæssigt ved at aflæse måleren - benyt aflæsningskortet.

NB: En rislende lyd i rør og radiator kan skyldes luft. Det fjernes ved at "lufte" radiatorerne ud - man åbner luftskruen på radiatoren lidt. Hold en klud under for eventuelle dryp.
 

BETALER DE FOR MEGET FOR FJERNVARMEN ?

Nogle gør, da Varmeværket kan konstatere et stigende vandspild på fjernvarmenettet.

Inden for de sidste 14 dage har vi fundet 4 huse med utætte fjernvarmeinstallationer.

Er fjernvarmeinstallationen ikke tæt, kan der opstå skader på Deres hus, og De kan få

problemer med fugtskader og eventuelt deraf følgende problemer med dårligt indeklima.

Er Deres fjernvarmeinstallation ikke tæt, betaler De en større fjernvarmeregning end nødvendig.

De kan let selv, ved hjælp af varmemåleren, undersøge installationens tæthed.

 

1. Start med at åbne helt for en radiator.
2. Tryk varmemålervisningen frem til aktuel gennemløb. Se nedenfor.

 

3. Luk hovedhanen på returløbet.

4. Iagttag aktuel gennemløb.

 

Installationen er med stor sandsynlighed tæt hvis aktuel gennemløb falder til 000,000m³/h i

løbet af 1-2 minutter.

Hvis varmemåleren fortsat viser et aktuel gennemløb, kan installationen være utæt, og De bør

snarest kontakte varmeværket for et servicebesøg.

Er de i tvivl om fjernvarmeinstallationens tæthed, er De altid velkommen til at kontakte

varmeværket.