DATA


 


 

Tarm fjernvarmeværk er et forbrugerejet varmeværk med omkring 1700 forbrugere, der forsynes gennem 60 km ledningsnet fra biomassefyret kedelanlæg. Til reserveforsyning råder Tarm varmeværk over en naturgasfyret og en oliefyret kedel. 

Tarm Varmeværk har 5 kedler til produktion af varme til Tarm by, hvor specifikationerne er som følgende.

 


1 stk. Fliskedel:  
Fabrikant: Tjæreborg Industri A/S
Type: Multi-Line RLMR 10 MW
Ydelse:

10 MW.
Heraf ca. 8 MW kedel og ca.
2 MW røggaskondensator.

Byggeår: 2003

 


2 stk. Træpillekedler:  
Fabrikant: ECO-BOILERS A/S
Type: ECOCOAL R
Ydelse: 6.3 MW
Byggeår: 1982

 


1 stk. Oliekedel:  
Fabrikant: Danstoker A/S
Type: VF-H
Ydelse: 7.0 MW
Byggeår: 1979

 


1stk Gaskedel  
Fabrikant: Hollensen
Type: Gasmaster
Ydelse: 6.3 MW
Byggeår: 1991